چهارشنبه, 23 آبان 1397

هفته‌نامه شماره 536:  21 آبان 1397

 بازرسی از میوه‌فروشان سیرجان
- گروه خبر: کمیته صیانت از حقوق عامه، یک ماهی است که در سیرجان شروع به کار کرده و برخورد با گران‌فروشی را در اولویت قرار داده است. قاضی قدیمی دبیر کمیته صیانت از حفظ حقوق عامه گفت؛ این کمیته با اعضای نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، اماکن، مجمع امور صنفی و تعزیرات شروع به کار کرده است. به گفته‌ی وی در اولین اقدام مبارزه با گران‌فروشی در دستور کار قرار گرفته و هر هفته بازرسی‌های سر‌زده از مغازه‌های شهر انجام می‌شود. قاضی قدیمی افزود: بیش‌ترین اعتراض شهروندان در مورد اصناف میوه‌فروشی و پوشاک بود که بازرسی از این دو صنف در اولویت قرار گرفت. به گفته‌ی وی تاکنون بازرسی‌هایی انجام شده و به صورت مستمر نیز انجام می‌شود. وی این کمیته را برای هماهنگ شدن دیگر دستگاه‌ها دانست و گفت: ما سعی می‌کنیم جنبه حمایتی از شهروندان داشته باشیم و بتوانیم جلوی گران‌فروشی را بگیریم. وی ادامه داد: تمامی اصناف باید برچسب قیمت داشته باشند و فاکتور ارایه کنند. مثلا صنف میوه‌فروشی باید فاکتور خرید از میدان میوه و تره بار داشته باشد و تا حداکثر 30 درصد می‌توانند سود دریافت کنند. وی گفت: بعد از صنف میوه‌فروشی ما از پوشاک‌فروشان بازدید می‌کنیم.