چهارشنبه, 23 آبان 1397

هفته‌نامه شماره 536:  21 آبان 1397

در بازرسی بازرسان فرمانداری سیرجان از 8 درمانگاه شش تای آنها بدون پزشک بودند:
درمانگاه‌های بدون پزشک سیرجان
- گروه خبر: از 8 درمانگاهی که ماموران بازرسی فرمانداری در ساعات اداری از آن بازدید کردند 6 درمانگاه پزشک نداشتند. یکی از نقاط قوت طرح تحول سلامت قدرت گرفتن درمانگاه‌ها و ویزیت شهروندان با قیمت‌های پایین بود، اما مثل این که درمانگاه‌های سیرجان وضعیت مناسبی ندارند و تعداد شکایت از آن‌ها به حدی بالا رفته که بازرسی فرمانداری بازدیدهای دوره‌ای از آن‌ها انجام می‌دهد. درآخرین بازدید که چهارشنبه هفته‌ی قبل انجام شد وضعیت درمانگاه‌ها بسیار نابه‌سامان بود. ‌مکی‌نژاد مسئول بازرسی فرمانداری در توضیح این بازدید‌ها گفت: چند ماه قبل از 10درمانگاه در سیرجان بازدید کردیم و تنها در یکی از این درمانگاه‌ها پزشک حضور داشت. به گفته‌ی وی در ساعات ادارای پزشک باید در درمانگاه حضور داشته باشد و بیماران را معاینه کنند. ما موضوع را با فرماندار و مسئولان دانشکده علوم‌پزشکی مطرح کردیم و از آن‌ها خواستیم آن را پیگیری کنند. تا چند ماه بعد وضعیت مناسب بود و پزشکان حضور داشتند اما از چند روز قبل دوباره شکایت‌ها در مورد نبود پزشک در درمانگاه‌ها آغاز شد. ما هم روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی قبل به صورت سر‌زده از 8 درمانگاه سطح شهر بازدید کردیم. مکی‌نژاد افزود: در دو درمانگاه پزشک حضور داشت و بقیه متاسفانه پزشک عمومی نداشتند. وی ادامه داد: پزشک باید ساعات اداری حضور داشته باشد ولی طبق بازرسی‌های نامحسوسی که ما انجام داده‌ایم پزشکان اغلب ساعت 9 می‌آیند و ساعت 11هم می‌روند. وی ادامه داد: اگر این رویه ادامه پیدا کند مردم نسبت به طرح تحول سلامت ناامید می‌شوند. وی ادامه داد: ما موضوع را به مسئولان دانشکده علوم‌پزشکی انتقال می‌دهیم و امیدواریم این مشکل رفع شود.