چهارشنبه, 26 دی 1397

هفته‌نامه شماره 545:  24 دی 1397

احتمال حذف یارانه 33 میلیون نفر

- پاسارگاد:  سخنگوی کمیسیون تلفیق از موافقت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژادگفت: درآمد هدفمندی در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده، گفت که کاهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بودکه کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرد. با کاهش درآمد هدفمندی به ۳۷ هزار میلیارد تومان، یارانه ۳۳ میلیون نفر حذف می‌شود. مصوبات کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی نیازمند رای نمایندگان در صحن علنی مجلس است.