جمعه, 03 اسفند 1397

هفته‌نامه شماره 549:  29بهمن1397

90 درصد بیماران سرماخورده به آنتی‌بیوتیک نیاز ندارند

- گروه خبر: مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور ما به شکلی عجیب و غریب در حال فزونی و گسترش است. دکتر مجید پورسینا در رابطهبا مصرف آنتی‌بیوتیک به پاسارگاد گفت:  آمارها یک‌جا می‌گویند ایرانی‌ها ده برابر میانگین جهانی، یک‌جا می‌گویند 5 برابر میانگین جهانی آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند. به گفته دکتر پورسینا مصرف آنتی‌بیوتیک مقاومت دارویی ایجاد می‌کند و عوارض زیادی دارد. مقاومت میکروبی در سطح جامعه به وجود می‌آید. وی ادامه داد بعضی از کشورهای صنعتی جهان به ایران معترض هستند. می‌گویند شما مقاومت دارویی ایجاد می‌کنید و به ما هم صادر می‌کنید. این پزشک ادامه داد آنتی‌بیوتیک مخصوص باکتری است و ویروس نیاز به آنتی‌بیوتیک ندارد. در حالی که 90 درصد بیماری‌های سرماخوردگی این روزها ویروسی هستند و نیاز به آنتی‌بیوتیک ندارند.  ویروس‌ها دوره دارند و 5 یا10 روزه تمام می‌شوند. وی ادامه داد الان تجویز سفتریاکسون در سرم به وفور یافت می شود در صورتی که اصلا نیاز نیست. وی معتقد است آنتی‌بیوتیکی که الان مصرف می‌شود باید کاهش بیابد. وضعیت از سی سال پیش بدتر شده است. 90 درصد افرادی که برای سرماخوردگی و تب و لرز به پزشک مراجعه می‌کنند، نیاز به آنتی‌بیوتیک ندارند.