سه شنبه, 28 اسفند 1397

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

وجود 50 هزار مهاجر در شهرستان سیرجان

- ایسنا: نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت از 50 هزار مهاجر به شهرستان سیرجان خبر داد بیان کرد: بیش از 30 هزار اتباع بیگانه در این شهرستان وجود دارد، قابل ذکر است که در زمان سرشماری ها مهاجرینی که از استان ها و شهرهای دیگر در این شهرستان ساکن هستند به مناطق خود می‌روند لذا حدود یک سوم جمعیت این شهرستان برای دادن خدمات بهداشتی و درمانی و ... دیده نمی شود. شهباز حسن‌پور از تحت پوشش بودن 20 درصد جمعیت این منطقه توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: تنها راه نجات شهرستان سیرجان و بردسیر در این است که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، ضمن آنکه مشارکت مردم را داشته باشیم.