سه شنبه, 20 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

بارش ۹ میلی متری باران در سیرجان

- پاسارگاد: با ورود سامانه بارشی در شهرستان سیرجان بیش از ۹میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت رسید. به گزارش سیرجان‌خبر رئیس اداره هواشناسی سیرجان اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان سیرجان بیش از ۹ میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت رسید که تا اواسط هفته شاهد بارش پراکنده خواهیم بود. محمدمهدی ستوده افزود:کمینه هوا ۷ درجه و بیشینه هوا ۱۹ درجه گزارش شده است.