سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

هفته‌نامه شماره 559:  30 اردیبهشت 1398

 کارت سبز

جهاد نصر یار ورزش سیرجان

- گروه خبر: ستون خوب‌ها و بدها این روزها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است تا جایی که گاهی مخاطبان به سرویس ورزشی پاسارگاد کارت زرد نشان می‌دهند. ما هم در برابر نقدهای منطقی آن‌ها تسلیم هستیم. در شماره گذشته پاسارگاد از مهتاب‌نوردی هیات کوهنوردی خبر دادیم. روابط‌عمومی اداره ورزش توضیح داد که در این امر اداره ورزش و جوانان و شرکت جهاد نصر هم سهیم بودند. بنابراین کارت سبز این هفته به اداره ورزش و جوانان و شرکت جهاد نصر تعلق می‌گیرد.