دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

هفته‌نامه شماره 558:  23 اردیبهشت 1398

نایب‌رییس هیات پیلاتس معرفی شد

- پاسارگاد: نایب‌رییس کمیته پیلاتس شهرستان سیرجان معرفی شد. به گزارش هیات ورزش‌های همگانی از سوی حسن زیدآبادی رییس این هیات«امین رضایی» به عنوان نایب‌رییس کمیته پیلاتس این هیات معرفی شد. در حکم انتصاب رضایی آمده است:«بنا به پیشنهاد خانم ملک‌شاهی (مسئول کمیته پیلاتس شهرستان) بدینوسیله جناب‌عالی به عنوان نایب‌رییس آقایان کمیته پیلاتس شهرستان سیرجان منصوب می‌گردید.» به گفته ملک‌شاهی مسئول کمیته پیلاتس شهرستان سیرجان این رشته ورزشی که بیشتر از سوی بانوان دنبال می‌شود این روزها با استقبال آقایان نیز همراه شده،که این انتصاب به منظور برنامه‌ریزی و فعالیت بیشتر آقایان انجام شده است.