خسارت 2 هزار و 400 میلیارد تومانی به پسته استان 

رییس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: در گرمای هوای فروردین ماه امسال که دما به بیش از ۳۴ درجه رسید، بیش از ۸۰ درصد محصول پسته کل استان از بین رفته و خسارت این حوزه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.عباس سعیدی گفت: رییس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: در گرمای هوای فروردین ماه امسال که دما به بیش از ۳۴ درجه رسید، بیش از ۸۰ درصد محصول پسته کل استان از بین رفته و خسارت این حوزه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود. روی با اشاره به درخواست تشکیل ستاد بحران کشور برای بررسی مشکلات این حوزه خاطر نشان کرد: بر اثر خشکسالی، قنوات و چشمه های استان به شدت آسیب دیده است.