به بهای اقدام قابل تحسین شورای فرهنگی گل‌گهر 

عمارت صدرزاده؛ فرهنگ مادی گذشته سیرجان

- احمد زیدآبادی

شورای فرهنگی اقدام به خرید و تملک عمارت قدیمی صدرزاده کردند. به عنوان یک شهروند برخود لازم دیدم روند مرمت و احیای بناهای باستانی را متذکر شوم و به موازات این حرکت خود را نیز بهسازی و مرمت و احیا نمایم.

در روند بهسازی، بازسازی، مرمت و احیای عمارت صدرزاده می‌توان از تخصص‌های زیر با شاخص‌هایی که عنوان می‌شود، در جلسات هم‌اندیشی استفاده گردد.

- باستان‌شناس 

باستان‌شناس می‌تواند در مورد شاخص‌ها و مولفه‌های زیر مطالعات خود را جمع‌آوری و در جلسه ارایه دهد؛ قدمت و زمان عمارت‌، بررسی دوره‌های تاریخی‌، اوج و حضیض تمدن مرتبط با عمارت، ویژگی‌های کمی و ملموس همچون ابزار‌آلات‌، غذا و پوشاک ساکنان و مردم آن دوره‌، ویژگی‌های سازه‌ای، اثرپذیری از دوره‌های پیشین‌ و اثرگذاری بر دوره‌های بعدی

- تاریخ و هنرشناس

این عزیزان که می‌توانند از اساتید و دبیران تاریخ و هنرمندان خصوصا تجسمی انتخاب شوند تا شاخص‌های زیر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند؛ وجوه ملموس بنا شامل فرم، تزیینات، گچبری‌ها‌، آجرکار‌ی‌ها، کژ و قوس‌ها‌، رواق‌ها و ستون‌ها‌، خواص ظاهری مصالح و بررسی ترکیبات بافت آنها‌، نحوه کاربرد مصالح‌ در گذشته‌، ویژگی‌های سازه‌ای، شکل و ارتفاع ستون‌ها‌، پنجره‌ها و شیشه‌ها 

- فلاسفه، عرفا و روحانیون

حضور یک یا چند نفر از افرادی که در این زمینه تخصص و مطالعه دارند و می‌تواند شاخص‌های زیر را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند؛ مفاهیم عرفانی مالکان بنا  و یا کسانی که در آنجا زندگی می‌کرده و یا رفت و آمد داشته‌اند‌، چه آیین‌ها و مراسمی در این مکان برگزار می‌شده‌، چرایی و چگونگی الگوها و انگاره‌های بی‌زمان در معماری آن زمان 

- گروه جغرافی‌دان و اکولوژیست 

با رویکرد اقلیم‌شناسی می‌توانند شاخص‌های زیر را مورد تفحص قرار دهند؛ تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر چگونگی مصالح و سازمان یافتن فضا در عمارت‌های مربوط به معماری دوره پهلوی اول و شکل گیری این عمارت بر اساس رویکرد اقلیم‌، این بنا از جمله نادر بناهای آن دوره است که در محور شمال و جنوب واقع نشده است.

- تخصص انسان‌شناسی (‌انسان، طبیعت، معماری)

مولفه‌هایی که این متخصصان می‌توانند مورد مورد مطالعه قرار دهند؛ شیوه زندگی، آداب و رسوم، قلمروهای خصوصی و عمومی، نمادها و نشانه‌ها ی مربوط به دوره پهلوی اول و خاصه در این قلمرو 

لازم به ذکر است که اعضای اتاق فکر و رویکردها و شاخص‌های ذکر شده به هیچ عنوان وحی منزل نیستند. همه این اعضای گروه می‌توانند در همپوشانی با یکدیگر بار علمی و تخصصی این حرکت را به دوش بکشند و از تعارض مخرب بپرهیزند. می‌شود پیش بینی کرد در این مسیر افرادی باشند که تاب تحمل دونده‌ای را در خود نبینند و به زمین خوردن او بیاندیشند و از سقوط او در درون خوشحال گردند.