- پاسارگاد: به انتهای فصل بهار که نزدیک می‌شویم، فصل شستشو و پشم چینی گوسفندان، این آیین بهاره عشایر نیز آغاز می‌شود. هر ساله با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا، افرادی كه به دامداری و دامپروری مشغول هستند، در یک كار فصلی دیرینه، اقدام به شستن و چیدن پشم گوسفندان می‌کنند. فصل مناسب برای شست‌و‌شو و پشم‌چینی به درجه حرارت و نوع آب و هوای منطقه بستگی دارد، این روزها نیز عشایر منطقه نیریز فارس با استقرار در مراتع ییلاقی و زیست بوم‌های بهاره خود به سنت دیرینه «چهره گران» یا پشم چینی گوسفندان مشغول هستند.