هنرمندان، پیشخوان حوزه فرهنگ و هنر

- پاسارگاد: نشست اهالی فرهنگ و هنر با رضا سروش نیا شهردار سیرجان شامگاه روز شنبه برگزار، و مباحث کلی حوزه هنری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش کمیته اطلاع رسانی ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، در این دیدار رضا سروش‌نیا گفت: هنرمندان به عنوان پیشخوان حوزه فرهنگ و هنر، تکالیف جدی برای رفع مشکلات شهر بر دوش دارند و جز با همکاری و همفکری چاره‌ای بر این راه‌حل‌ها نمی‌ماند. وی با بیان اینکه حوزه هنری سیرجان در راستای رضایت مخاطب فعالیت می کند، ادامه داد: شما فرهنگ و هنر شهری را اداره می‌کنید و باید رضایت مخاطب را جلب کنید و نیازهای متعددی است که با ارتباط دو سویه شهرداری و انجمن نمایش سیرجان قابل حل خواهد بود که در این رابطه ساختمان پلاتو نمایش شهری طی دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار هنرمندان این شهر قرار خواهد گرفت. در ادامه مسئول انجمن نمایش سیرجان با تاکید بر اینکه این شهر نیازمند توسعه فضای فرهنگی و هنری است، گفت: ما در حوزه هنر و نمایش خیابانی در شهر سیرجان با تمام وجود فعالیت خواهیم کرد و امیدواریم در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شود؛ ما تنها حرفه‌ای هستیم که مشتریان خودمان را انتخاب نمی‌کنیم و منتظر آنها می‌مانیم و اصل مهم رضایت آنها است و به خاطر همین باید به نیازهای متعدد و متنوع و به‌روز مخاطب شهر توجه کرد. موسوی با بیان اینکه هنر می‌تواند از خشونت موجود در فضای جامعه بکاهد و شهروندان نیز به هنر نزدیک تر خواهند شد.