دستگاه پیش سردکن کشتارگاه خریداری و نصب می‌شود 

- نشست علنی در خصوص خرید دستگاه پیش‌سردکن کشتارگاه دام شهرداری سیرجان شنبه هفته جاری با حضور نماینده مجلس، شهردار سیرجان، تنی چند از اعضای شورا و معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در شورای شهر برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در راستای رفع نارسایی‌ها، افزایش سطح کیفی و بهداشتی گوشت در کشتارگاه دام شهرداری سیرجان و نیز همزمان با موضوع تب کریمه کنگو و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری، مسئولین شهرستان سیرجان صبح دیروز در صحن علنی شورا گردهم آمدند و موضوع خرید پیش‌سردکن کشتارگاه دام شهرداری سیرجان را در دستور کار قرار دادند. 

رضا سروش‌نیا شهردار سیرجان در این رابطه گفت: «بر اساس مصوبه شورای شهر مقرر گردید دستگاه پیش‌سردکن کشتارگاه دام شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 700 میلیون ریال در اسرع وقت خریداری و نصب شود».