سه شنبه, 29 مهر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۲۵ | ۲۸ مهر ۱۳۹۹

 

 

۱۵۰ هزار نفر در کرمان درگیر اعتیاد به مواد مخدر هستند

- مهر: مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پرشکی کرمان گفت: حدود ۱۵۰ هزار نفر معتاد در استان کرمان داریم که یک سوم آنها اصلا برای درمان مراجعه نمی کنند. حمیدرضا حسین اسماعیلی بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی ترک اعتیاد به مواد مخدر در سطح استان کرمان در داریم که در حال فعالیت هستند و عمده این مراکز مربوط به بخش خصوصی هستند. اسماعیلی عنوان کرد: ۱۰۰ درصد مراکز دولتی ترک اعتیاد تحت پوشش بیمه درمانی برای افرادی که توان مالی ندارند قرار گرفته اند و سازمان های بیمه گر به دلیل مشکلات مالی تنها ۱۰ درصد مراکز بخش خصوصی درمان اعتیاد را تحت پوشش خود قرار داده اند امیدواریم در سال جاری این رقم را افزایش دهیم.