شنبه, 29 دی 1397

هفته‌نامه شماره 545:  24 دی 1397

- تعداد کل شرکت‌کنندگان در 5 گروه آزمایشی کنکور در شهرستان سیرجان 4394 نفر است که از این تعداد 9 نفر معلول زن و مرد حضور داشتند. به گفته‌ی مهدی دهقانیان نماینده سازمان سنجش در سیرجان در کنکور سراسری امسال، در این دو روز  2939 نفر خانم و تعداد 1455 نفر آقا تقریبا نصف تعداد خانم‌ها در آزمون سراسری کنکور 97 شرکت کردند. گفتنی‌ست رشته تجربی بیشترین شرکت‌کننده را داشته است./ عکس: امین ارجمند