سه شنبه, 06 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

انتقال جمعه بازار به محل جدید و دایمی

- پاسارگاد: شهردار سیرجان از انتقال جمعه بازار به محل جدید و دایمی  در بلوار قائم خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا در این رابطه گفت: زمینی به مساحت چهار هکتار واقع در ضلع جنوبی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی سابق) در بلوار قائم به منظور استقرار جمعه بازار در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: عملیات نخاله برداری و تسطیح این زمین با همکاری سازمان عمران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری انجام شده و عملیات زیرسازی و آسفالت این مجموعه پس از طراحی محل غرفه ها و پارکینگ اختصاصی، در اسرع وقت انجام می‌شود. شهردار سیرجان افزود: تشکیل پرونده و ساماندهی غرفه‌داران به اتمام رسیده و این زمین پس از انجام مراحل زیربنایی، به منظور انتقال جمعه بازار به مکان جدید، در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.