پنج شنبه, 02 خرداد 1398

هفته‌نامه شماره 559:  30 اردیبهشت 1398

گازهای خطرناک بادکنک‌ 

- گروه خبر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در رابطه با پر کردن بادکنک‌ها با برخی از گازهای خطرناک هشدار داد.  علی عسکری گفت: در حال حاظر شاهد رواج استفاده از برخی بادکنک‌ها در بعضی از جشن ها و میهمانی ها هستیم که این باد کنک ها بسیار خطرناک هستند. وی افزود: برخی افراد غیر مطلع برای پر کردن بادکنک از گازهایی استفاده می‌کنند که این گازها می‌تواند سبب حوادث ناگوار شود. برای بالا رفتن و شناور ماندن بادکنک در هوا نباید از هر گازی استفاده کرد زیرا هر گازی مخصوص پر کردن بادکنک نیست. وی گفت: گاز هیدروژن، گاز کربن و گاز بادکنک که به تازگی وارد بازار شده است، بسیار خطرناک بوده و می‌تواند با کوچکترین جرقه‌ای باعث انفجار شود.