اختصاص 104 میلیارد تومان اعتبارات تنش آبی به استان کرمان

ایسنا: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از تخصیص یک هزار میلیارد تومان در سطح کشور برای تنش آبی خبر داد و بیان کرد: تاکنون 104 میلیارد تومان به استان کرمان از محل اعتبارات تنش آبی ابلاغ شده است که 67 میلیارد تومان آن به آب شهری و 25 میلیارد تومان آن به آب منطقه‌ای و مابقی آن به آب روستایی و عشایری اختصاص داده شده است. جعفر رودری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به خشکسالی‌های اخیر در استان کرمان و کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به خشکسالی‌های رخ داده در کشور، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌های در سطح ملی و استانی متناسب با این موضوع گرفته شده است.