پخش مستند باغ کرمان به زبان اسپانولی

- پاسارگاد: مستند «پرديس هاي خيال» که براي مخاطبان اسپانيايي زبان هيسپان تي وي به روي آنتن مي رود، پژوهشي گسترده در جستجوي باغ ايراني در فلات خشک ايران است. به گزارش آريا  در اين مستند 9 باغ ايراني به تصوير کشيده مي شود که به ثبت  بين المللي رسيده‌اند. اين باغ ها در کويرهاي مرکزي، خشک و بدون آب ايران قرار دارند و با استفاده از تکنيک هاي منحصر به فرد ايراني آبياري مي شده اند. در ادامه اين مستند به بررسي تاريخي، معماري و فلسفه باغ هاي ايراني پرداخته مي شود و از معروفترين آن ها ديدن مي شود. اين باغ ها در شهرهاي اصفهان، کاشان، يزد، شيراز، طبس و کرمان قرار دارند. قدمت اولين باغ ها در ايران به شش هزار سال قبل از تولد مسيح بر مي گردد.