چاپ

مرمت خانه شهر کرمان کلید می‌خورد

- پاسارگاد: مرمت خانه شهر در بودجه شهرداری کرمان مصوب شده است.

مهران عالم‌زاده شهردار کرمان با تاکید بر لزوم مرمت اساسی خانه شهر کرمان گفت: این اقدام باید به گونه باشد که خانه شهر در قالب فضای فرهنگی هنری برای ۵۰ سال آینده هم قابل استفاده باشد.وی با اشاره به استقرار شورای شهر در خانه شهر کرمان افزود: گمان می‌کنم شورا هم موافق باشد که این بنا بعد از مرمت به کاربری قبلی خانه شهر با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی برگردد.وی با اشاره به اینکه بحث مرمت خانه شهر کرمان به زودی به صورت تدریجی شروع می‌شود، بیان کرد:  ابتدا شهرداری کرمان باید به ساختمان جدید منتقل شود تا بتوان فضایی در اختیار شورا قرار داد.