سه شنبه, 23 مرداد 1397

هفته‌نامه شماره 523: 22 مرداد 1397

شماره هفته نامه
خودرو

فروش پراید مدل 88، رنگ سفید، بدون رنگ 

09903413452 

******************************************************** 

پراید 111 مدل 95 شما را خریداریم 

09135816518

********************************************************* 

یک شرکت واقع در منطقه ویژه نیازمند یک دستگاه مینی‌بوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل خود می‌باشد 

یک شیفت کاری: ساعت رفت: 7 صبح  و ساعت برگشت: 15

09032951436

********************************************************* 

 

دوشنبه, 22 مرداد 1397