سه شنبه, 04 مهر 1396

هفته‌نامه شماره 484: 03 مهر 1396

شماره هفته نامه
متفرقه خرید و فروش

فروش دو شرکت رتبه 5 ابنیه ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات
09162076233
*********************************************************
مغازه نان فانتزی اجاره داده می‌شود
09137125020
*********************************************************
فروش دو قلاده سگ ژرمن‌ورک خیلی باهوش، 5 ماهه، واکسیناسیون کامل انجام شده، شناسنامه‌دار
09135303493 – 09131793493 ستوده‌نیا
*********************************************************
فروش 7 م امتیاز وام بانک رسالت شعبه سه‌راه قریب
09132470338
*********************************************************

دوشنبه, 03 مهر 1396