سه شنبه, 01 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 513: 31 اردیبهشت 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خرید و فروش

یکسری وسایل شامل: 4 عدد تخت فلزی، چرخ‌گوشت در حد نو، میز 3 متری به فروش می‌رسد 

09331451573

********************************************************* 

فروش کلیه وسایل پلاستیک‌فروشی با موقعیت عالی (ملک استیجاری) 

09307864281

********************************************************* 

خرید و فروش امتیاز وام با شرایط ویژه 

09135407656

********************************************************* 

امتیاز وام بلوار صادقی شما را میلیونی 000/70 تومان خریداریم 

09304886282

********************************************************* 

فروش امتیاز وام شعبه بلوار دکتر صادقی به مبلغ 20 م 

09131794464

********************************************************* 

 

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397