سه شنبه, 01 آبان 1397

هفته‌نامه شماره 533: 30 مهر 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

بلوک با دستگاه اتوماتیک بسیار محکم 

09133459020 

********************************************************* 

کاهگل آماده 

با کارگران باتجربه بیش از 15 سال سابقه، قیمت مناسب درب منزل 

کاه نرم و خاک رُس شیرین 

09131793169 – 09130943169 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 30 مهر 1397