سه شنبه, 23 مرداد 1397

هفته‌نامه شماره 523: 22 مرداد 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

به یک ضامن کارمند با نامه حسابداری جهت وام ازدواج نیازمندیم (مژدگانی 700 هزار تومان) 

09224781340

********************************************************* 

بدینوسیله اعلام می‌دارد پروانه تاسیس واحد پرواربندی گوساله به شماره 6769-11 مورخ 13/12/1372 با ظرفیت 300 راس بنام شرکت گاوداری و خدمات کشاورزی حسین‌آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد از یابنده تقاضا می‌شود آن را به دفتر جهاد کشاورزی شهرستان تحویل دهد.

********************************************************* 

کار کاشی، سنگ، سرامیک، موزائیک با بهترین کیفیت پذیرفته می‌شود 

نقد و اقساط 

09133456374

********************************************************* 

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای ایمن‌کاران 

ثبت‌نام آغاز شد 

دوره‌های آموزش افسر ایمنی و بهداشت (HSE) و آتش‌نشان صنعتی 

با تخفیف ویژه به صورت نقد و اقساط 

بلوار سردار جنگل، روبروی پارک، نرسیده به دادگستری، جنب دفتر وکالت غیاثی 

09139474048 

********************************************************* 

به یک وام غیربانکی به مبلغ 20 م با ضمانت چک، سفته و تعهد محضری کارمندی نیازمندیم 

09035931463

********************************************************* 

جوشکاری، سایه‌بان و انواع خُرده‌کاری و غیره و ساخت درب توری‌دار در برابر حشرات 

09138459133 اتحاد

********************************************************* 

 

دوشنبه, 22 مرداد 1397