چهارشنبه, 02 اسفند 1396

هفته‌نامه شماره 503: 30 بهمن 1396

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

شیرینی خانگی بهار

پخت و ارائه انواع شیرینی‌های شب عید به قیمت عمده و کیفیت عالی

آدرس: شهرک ثارالله فازیک، کوچه دوم   09138480737

********************************************************* 

شیرینی خانگی 

پخت انواع شیرینی‌های سنتی و فانتزی با بهترین کیفیت 

قطاب، کماچ، باقلوا، انواع اسلایس، سابله و...

سیرجان بلوارقاآنی، خیابان امام محمد غزالی۱۰ -  09138480712 

Cake.land.sirjan

********************************************************* 

کارت پژو 405 به شماره پلاک 939 ص 35 ایران 75 بنام شیرین‌گل حیدری مفقود گردیده از یابنده تقاضا می‌شود با این شماره تماس و مژدگانی دریافت نماید 

09136166418 

*********************************************************

نقاشی ساختمان 

09012702839

********************************************************* 

تاکسی تلفنی مهاجر (با مدیریت جدید)

سرویس‌دهی منظم، مطمئن، مدیریت پاسخگو 

آدرس: خیابان دهخدای جنوبی        تلفن:   42209491 – 42239491 

مدیریت: 09139455472 شیوافر 

********************************************************* 

به یک سردخانه صنعتی نیازمندیم 

09131453304 

********************************************************* 

به یک اتاق کالکسه‌ای پراید نیازمندیم 

09131453304

********************************************************* 

 

دوشنبه, 30 بهمن 1396