جمعه, 28 دی 1397

هفته‌نامه شماره 545:  24 دی 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خرید و فروش

یک فروشگاه هایپرمارکت لوکس به دلیل مهاجرت واگذار می‌گردد (ملک استیجاری) 

قیمت پایه: 350 میلیون تومان 

09139478745 

********************************************************* 

فروش وسایل مغازه لوازم‌التحریر و بازی فکری با سابقه 15 ساله 

09901044668 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 24 دی 1397