جمعه, 28 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

نرخ آگهی در نشریه

نرخ آگهی در نشریه بر اساس هر کادر پایه با اندازه 3/5 در 7/5 سانتیمتر:

صفحه اول 100/000 تومان

صفحه های داخلی 70/000 تومان

صفحه آخر 80/000 تومان

 

نرخ آگهی در نیازمندی ها بر اساس هر کادر پایه با اندازه 1/5 در 3/5 سانتیمتر:

صفحه اول 12000 تومان

صفحه های داخلی 8000 تومان

صفحه آخر 8000 تومان

 

تلفن های سفارش آگهی در نشریه:

034-42234806

09134418832

 

تلفن های سفارش آگهی در نیازمندی ها

034-42200052

09134418831