کسی پاسخگوی ما در شهرداری نیست

 پاسارگاد: حدود 5 ماه است کوچه ما را حفاری کردند اما برای ترمیم اسفالت آن اقدام نکردند. یکی از ساکنان کوچه شماره 8 خیابان خواجه‌نظام با بیان اینکه اکثر ساکنان این کوچه خانواده‌های شهدا هستند و به همین خاطر به کوچه منازل مسکونی 25 دستگاه بنیاد شهید معروف است، گفت:حدود 5 ماه پیش اداره آب برای انشعابات آب  کوچه را کندند و پس از اتمام کار بدون اینکه بصورت استاندارد حفاری‌ها را پر کنند، با سنگ و آسفالت‌های کنده شده حفره‌ها را پر کردند، یکماه بعد به منظور ایجاد لوله‌های فاضلاب وسط کوچه را حفر کردند، وضعیت آنقدر بد شد که انگار کوچه را شخم زدند. او گفت: الان چندماه از این حفاری‌ها گذشته است اما وضعیت کوچه فرقی نکرده است هرچه هم به شهرداری مراجعه می‌کنیم کسی پاسخگوی ما نیست. وی افزود: شهرداری می‌خواهد دوباره از ساکنان پول بگیرد تا کوچه را آسفالت کند. خب مگر ترمیم آسفالت وظیفه شهرداری نیست چرا ما باید پول بدهیم. از طرفی اکثر ساکنان خانواده شهدا هستند و این رفتار شهرداری بی‌احترامی است.واقعا اگر این کوچه در قاآنی بود همین جور ولش می‌کردند و می‌رفتند؟