امسال65 درصد سال‌آوردمان پسته داریم

 پاسارگاد: «امسال وضعیت پسته‌مان خیلی بهتر از سال قبل است» این را  اکبر محمودآبادی رییس جهادکشاورزی سیرجان می‌گوید:«امسال در مجموع سال خوبی از لحاظ پسته داشته‌ایم از آن جهت که سرمای به موقع و بارندگی‌های خوبی داشتیم که جدا از قضیه تگرگ مشکل آنچنانی را به وجود نیاورد. خسارت تگرگ هم فقط روی 30 موتورپمپ در زیدآباد اتفاق افتاد که اگر متوسط آن را در نظر بگیریم 50 درصد بیشتر نبود که این هم اگر مورونه روی درختان باقی بماند هم کمک می‌کند. می‌خواهم بگویم مجموعا سال خوبی را داشتیم و اگر بارش‌های این هفته را رد کنیم به قطع و یقین انشالا سال خوب و پرمحصولی خواهیم داشت.»

او در جواب این سوال که امسال سرمازدگی نداشتیم، گفت: سرمازدگی نداشتیم و فقط خسارت ناشی از  تگرگ ده روز پیش را در زیدآباد داشتیم. البته قبل از آن یک تگرگ هم سمت ملک‌آباد داشتیم اما زمانی آنجا تگرگ آمد هنوز جوانه‌های زایشی  باز نشده بودند. عموما باغ‌هایی که در زیدآباد دچار خسارت شدند بیمه بودند و از این حیث جای نگرانی نیست. 

تگرگ رو محصول سال بعد باغات زیدآباد تاثیر گذاشته است؛«نه به آن صورت. البته جوانه رویشی آخر که جوانه انتهای محصول است وقتی خسارت ببیند درخت حالت جارویی می‌ریزد و اگر جایی تگرگ روی جوانه رویشی اخر تاثیر گذاشته باشد، روی محصول سال آینده‌شان هم تاثیر می‌گذارد».

او معتقد است؛«بارندگی تاثیری روی محصول ندارد و فقط تگرگ تاثیر دارد از طرفی ما فصل سرمازدگی را هم رد کردیم.» 

محمودآبادی با تاکید به اینکه بارندگی‌ها در سال جدید برای درختان پسته کمک کننده بوده است، گفت:« بارندگی ها در این فصل حشره بالغ را که می‌خواهد تکامل یابد از بین می‌برد و بارندگی‌ها خیلی می‌تواند کمک کند».

 

از نظر او؛«پیش‌بینی ما برای پسته امسال 65 درصد سال آوردمان است ، یعنی امسال 65 درصد 37 هزار تن پسته داریم».