کشف 102 کیلوگرم تریاک

 پاسارگاد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 102 کیلوگرم تریاک کشف کردند. فرمانده انتظامی سیرجان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در محور سیرجان - بافت به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و دستور ایست دادند. به گفته‌ی سرهنگ محمدرضا ایران‌نژاد ماموران از این خودرو 102 کیلوگرم تریاک کشف کردند و یک خودرو دیگر که او را همراهی می‌کرد نیز شناسایی شد. در این رابطه سه نفر دستگیر و دو خودرو هم توقیق شد.