برگزاري مسابقات قويترين مردان  کاپ آزاد کشور در سيرجان

 پاسارگاد
در مسابقات قويترين مردان کاپ آزاد کشور که به ميزباني باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري نجفشهر در سيرجان برگزار شد ورزشکاران زيادي از شهرهاي مختلف کشور جهت حضور در اين مسابقات به سيرجان سفر کرده بودند و در نهايت
در وزن 95 کيلوگرم عظيم دياني کمربند قهرماني را در سيرجان نگه داشت و به مقام قهرماني در اين وزن رسيد، در وزن 105 کيلوگرم علي شکري از قزوين نهمين قهرماني متوالي خود را جشن گرفت و در دسته سنگين وزن هم محمدرضا تازهرو از ايرانشهر به عنوان قهرماني رسيد.