جمعه, 28 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

اجراهای خصوصی ارتباطی به شورای نظارت ندارد

 پاسارگاد: در شماره هفته گذشته پاسارگاد مطلبی در مورد نمایش «کابوس در بیداری» به چاپ رسید و شورای نظارت بر نمایش سیرجان این مطلب را در واکنش به آن به دفتر نشریه ارسال کرد:
برابر ماده 25 دستورالعمل انقلاب فرهنگی کلیه نمایش‌هایی که در تالارهای تئاتر و فضای دولتی و غیردولتی به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می‌گیرد باید دارای پروانه‌ی نمایش از وزارت ارشاد یا ادارات ارشاد شهرستان باشد. طبق تبصره 2 ماده 3 این دستورالعمل هرگونه اجرای نمایش در داخل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، جشنواره‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان از این ماده مستثنی می‌باشند.
در مورد نمایش«کابوس در بیداری» در اواخر سال 97 امور هنری اداره ارشاد به هیئت نظارت ابلاغ نمود جهت بازبینی نمایش«حرف آخر را بزن» برگرفته از نمایش خشم هیاهو حضور به هم رسانند و با توجه به اینکه قبلا متن از طریق گروه بازبینی مطالعه شده بود، پس از اجرا اعضای شورا به اتفاق آرا و احترام به حقوق نویسنده رای به اجرای عموم را منوط به مجوز نویسنده صادر کردند. تا اینکه اوایل سال 98 امور هنری اداره ارشاد به شورای نظارت ابلاغ نمود جهت بازبینی نمایش«کابوس در بیداری» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم اسدی حضور به هم رسانند که مجددا پس از بازبینی، شورای‌نظارت به اتفاق آرا متن کابوس در بیداری را با یک سری از تغییرات و باز هم برگرفته از نمایش خشم هیاهو دانسته و مجددا اجرای عموم منوط به مجوز نویسنده اعلام شد و آقای اسدی را صاحب اثر ندانست. لذا کارگردان نمایش و گروه میم با توجه به اینکه نتوانستند مجوز نویسنده را دریافت کنند شورای نظارت بر نمایش سیرجان هم به آنها مجوز اجرای عموم نداد، بنابراین با توجه به اینکه این گروه یک سال روی این اثر زحمت کشیده‌ بودند، تصمیم به اجرای خصوصی بدون تبلیغ و فروش بلیط گرفتند.
اجراهای خصوصی ربطی به شورای نظارت ندارد و تمام عواقب آن به گروه اجرایی برمی‌گردد و چنانچه حقی از نویسنده‌ی اثر ضایع شده است، وظیفه نویسنده است که از حقوق خود دفاع کند و این وظیفه از شورای‌نظارت ساقط و در هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی ذکر نشده است. اما واقعا به گردهمایی تئاتری سیرجان تبریک و خسته‌نباشید می‌گوییم که به وصف برادر ارجمندمان آقای تقوی رسالتی که خداوند به دوش شما هنرمندان گذاشته است در این دخمه‌ها با بردباری و شکیبایی هرچند ناقص به مرحله عمل می‌رسانید و از اتاقک‌های تزیین‌شده و دکوراسیون‌های میلیونی و استفاده از امکانات میلیونی دوری جسته و همچنین شرمنده مخاطبانی هستیم که با دل و جان در این دخمه‌ها با هزاران اذیت و آزار به تماشای هنر هنرمندان شهرشان می‌نشینند.
در پایان از مسئولان محترم نشریه پاسارگاد کمال تشکر را داریم که همیشه و همه‌جا حامی هنر تئاتر بوده و خوشحالیم که این مطلب چاپ می‌شود که اگر نقصانی از جامعه‌ی تئاتر مشاهده می‌شود برطرف گردد. کاش در مورد این مطلب گفته‌های شورای‌نظارت و امور هنری ارشاد و انجمن نمایش سیرجان در کنار هم چاپ شود تا مخاطبان یک‌طرفه قضاوت نکنند و هرکسی نادان و شریک‌جرم خوانده نشود.