چاپ کتاب «جهنم به زمین نزدیک شده است» 

کتاب«جهنم به زمین نزدیک شده است» اثر صالح رادفر نوجوان 15 ساله سیرجانی به تازگی چاپ و بر روی دکه کتابفروشی‌ها رفته است. این کتاب را انتشارات عصر مدرن به چاپ رسانده است.