یکشنبه, 02 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

آسانسورهای غیراستاندارد پلمب می‌شوند 
 پاسارگاد: آسانسورهایی که استاندارد نداشته باشند به‌زودی پلمب می‌شوند. این مطلب را سید‌محمد یزدی‌میرمخلصونی رئیس اداره استاندارد سیرجان گفت و ادامه داد: موضوع آشنایی با استاندارد آسانسور در استان کرمان نسبتا جدید است. اطلاعات برای عموم جامعه و استفاده کنندگان کم است. ما از طریق هفته‌نامه‌ها چندین نوبت موضوع را اطلاع‌رسانی‌ کردیم. این که کارفرما قراردادها را با شرکت نصاب چگونه بنویسند و ضرورت استانداردهای اجباری آن را گفتیم. حتی با شرکت‌هایی که تخلفاتی داشتند برخورد کردیم. یزدی ادامه داد: شهروندان باید بدانند شرکت‌های نصاب موظف هستند طبق قرارداد آسانسور را استاندارد نصب کنند و نهایتا تاییدیه استاندارد را بگیرند و تحویل کارفرما بدهند. به گفته‌ی یزدی کم توجهی مردم باعث می‌شود قراردادهایی می‌بندند و هزینه‌ها را تمام می‌پردازند ولی هنوز گواهی استاندارد را نگرفته‌اند. وقتی آنها برای پایان‌کار مراجعه می‌کنند با مشکل مواجه می‌شوند. شرکت نصاب وقتی پولش را گرفته دیگر زیر بار نمی‌رود. موضوع مهم این است که ممکن است دلیل استاندارد نگرفتن مشکل در ساختار و یا سازه آسانسور باشد. وقتی مربوط به سازه باشد کارفرما نه می‌تواند استاندارد بگیرد و نه می‌تواند سازه را تغییر دهد. اینجا مهندس ناظر باید پاسخگو باشد. یزدی ادامه داد: متاسفانه شهروندان مهندس ناظر را در حد امضا می‌دانند. اما مهندس ناظر در حین امضا تایید کرده که نظارت کرده است و اگر خسارتی است می‌شود اعلام جرم کرد. یزدی گفت: ساختمانی چند صد میلیون هزینه کرده و برای اصلاح سازه کلی هزینه دارد. وی گفت: آسانسور غیراستاندارد خیلی خطر دارد. سقوط آزاد و احتمال مرگ زیاد است. رییس اداره استاندارد سیرجان افزود: کارفرما نمی‌تواند پروانه استاندارد بگیرد زیرا دسترسی به سامانه برای گرفتن پروانه هم ندارد و این مشکل بعدی است و فقط شرکت نصاب یوزرنیم و پسوورد دارد. یزدی گفت: چند اداره داریم که درگیر آسانسور غیراستاندارد هستند. نصاب پول را گرفته و رفته است و آنها پلمب می‌شوند ما شوخی نداریم. آسانسور غیراستاندارد باید پلمب شود. در سال‌های اخیر و امسال منجر به سقوط و قطع عضو زیاد داشتیم. در یکی از پاساژهای مرکز استان درب آسانسور باز شده ولی اتاقک هنوز به آن طبقه نرسیده بوده یک خانمی با بچه اش سقوط کرده و خودش فوت کرده و بچه‌اش ضربه مغزی شده است. قطع عضو هم داشتیم سر طرف لای در مانده و آسانسور حرکت کرده است. مطالبه برای گرفتن پروانه استاندارد از شرکت نصاب در شهرهای بزرگ جا افتاده است اما ما در سیرجان کم اطلاع هستیم. باید نصابی را انتخاب کنیم که مجاز هست و قرارداد را طوری ببندیم که بخش بزرگی از پول را بعد از گواهی تایید استاندارد بپردازیم. این موضوع در سراسر کشور در حال اجرا است. یزدی ادامه داد: ما اخطار دادیم. برچسب جدید آماده شده و هم اکنون اطلاع‌رسانی عمومی می‌کنیم و اخطار 15 روزه برای مجتمع‌های مسکونی و مکان‌های عمومی می دهیم. بخش دولتی هم برای فرمانداری نامه نوشتیم و خواستیم همه‌ی اداره‌های دولتی اقدام کنند و 15 روز به آنها مهلت داده‌ایم. بعد بدون تعارف آسانسورها را پلمب می‌کنیم. یزدی ادامه داد: اگر برای یکی از مراجعان اتفاق بیفتد هم شرعا‏، هم قانونا و هم اخلاقا مسئولیم. اگر چنین کاری نکنیم باید اولین جوابگو باشیم. وی از شهروندان خواست در صورت داشتن هر نوع سوال از ما مشورت بگیرند ما هم راهنمایی می‌کنیم.