چاپ

اصطهباناتی مدیرعامل سازمان آتشنشانی شد

 پاسارگاد:  اسماعیل اصطهباناتی مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری سیرجان شد. او با بیان اینکه یکی دوهفته است که بطور رسمی مدیرعامل این سازمان شده است، گفت: در سازمان آتشنشانی قریب به 16 سال است مشغول به کار است و از بدنه این سازمان است و آشنایی کامل با این مجموعه دارد. او گفت: آقای فیروزآبادی مدیرعامل سابق این سازمان از مجموعه شهرداری خارج و در مجموعه گل‌گهر مشغول به کار شده است. او در مورد مشکلات این سازمان گفت: در حال حاضر در حال بررسی همه‌ی قسمت‌ها هستیم اینکه چه تجهیزاتی نیاز داریم و چه تعداد نیروی متخصص می‌خواهیم پس از آن می‌توانیم مشکلات‌مان را مشخص کنیم.