سیرجان‌شناسی؛ اتفاقی خوب در جشنواره‌ی فرهنگیِ گل‌گهر

 پاسارگاد: یکی از بخش‌های جدیدِ جشنواره‌ی فرهنگی گل‌گهر که دوشنبه شبِ هفته‌ی گذشته به پایان رسید، بخشِ «سیرجان‌شناسی» بود. بخشی که بر اساسِ استقبال مردمی و همچنین نظراتِ شهروندان از نقاط قوتِ جشنواره‌ی امسال بود. ابوذر خواجویی‌نسب مدیر مرکز سیرجان‌شناسی در همین رابطه به پاسارگاد، گفت: پیرو دعوت و ابتکارِ مدیران جشنواره‌ی ششم گل‌گهر، کمیته‌ی سیرجان‌شناسی به کمیته‌های 9 گانه‌ی این جشنواره افزوده شد. خواجویی درباره‌ی ایده‌ی مشارکت بخش‌ها و شهرهای اقماری در جشنواره‌ی ششم به عنوانِ زیرمجموعه‌‌های کمیته‌ی سیرجان‌‌شناسی، گفت: پس از همفکری با سردار ایران‌نژاد مدیرعامل موسسه‌ی معراج اندیشه‌ی گل‌گهر و آقای یونس فتحی دبیر جشنواره‌، بنا را بر این گذاشتیم تا با دعوت از بخش‌ها و شهرهای اقماری سیرجان برای مشارکتِ فعال در جشنواره، این فرصت نه فقط برای شهر که برای همه‌ی مردم شهرستان سیرجان به‌وجود آید تا ظرفیت‌های فرهنگی خود را در قالبِ صنایع‌دستی، جاذبه‌های گردشگری، آداب و رسوم و... به نمایش بگذارند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا هر شبِ جشنواره به نامِ یکی از بخش‌های شهرستان نامگذاری شود. هم‌چنین با در نظر گرفتنِ سه آيتم سعی کردیم در طول جشنواره به نحو شایسته‌ای به معرفیِ شهرهای اقماری و بخش‌های شهرستان بپردازیم. اين سه آيتم شامل ايجاد غرفه‌های 40 متری‌ با هدف معرفي پتانسيل‌هاي هر بخش شهرستان، برگزاري همايش‌ تخصصيِ بخش‌ها و جشن‌های شبانه با مشارکتِ هنرمندان و اهالیِ فرهنگ هر بخش بود. مدیر مرکز سیرجان‌شناسی با تقدیر از مشارکت فعالانه بخشداران، شهرداران و فعالانِ فرهنگیِ بخش‌های گلستان، بلورد، پاریز، زیدآباد و منطقه‌ی گوغر، به سببِ حضور شایسته در این جشنواره، افزود: استقبال از غرفه‌های سیرجان‌شناسی و هم‌چنین همایش‌های تخصصی، فارغ از تصور ما بود. به نحوی که در همایش‌های تخصصی برخی بخش‌ها، ظرفیتِ سالن آمفی‌تاترِ دانشگاه آزاد جوابگوی، خیل عظیمِ مشتاقان نبود که این نشان از اشتیاقِ مردم به شناخت فرهنگ و تاریخِ سرزمینی که در آن متولد شده‌اند دارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابوذر خواجویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌با اشاره به این‌که اختصاصِ شبی از شب‌های جشنواره به نامِ منطقه‌ی گوغر، به احترام سیرجانی‌هایی بود که ریشه‌های آن‌ها در منطقه‌ی گوغر قرار دارد، ادامه داد: متاسفانه علی‌رغمِ پیگیری‌های شهردار نجف‌شهر، به ‌دلیل عدمِ همکاری و تنگ‌نظریِ شورای این شهر، از حضور نجف‌شهر در این جشنواره محروم شدیم. حال آن‌که با توجه به نزدیکی محلِ برگزاری جشنواره به نجف‌شهر، فرصت بزرگی بود تا مردمِ فرهنگ‌دوست این شهر، با مشارکت فعالانه، زمینه‌ی معرفیِ فرهنگ و تاریخ نجف‌شهر را به‌وجود آورند. مدیر مرکز سیرجان‌شناسی در پایان با تشکر از مجموعه گل‌گهر و موسسه معراج اندیشه به دلیلِ افزودن بخش سیرجان‌شناسی به جشنواره‌ی امسال، گفت: امیدوارم حالا که ارزش وجودیِ مرکز سیرجان‌شناسی برای همگان عیان شده است، مسئولان شهرستان با حمایت از این مرکز به تداوم این اتفاقات خوب کمک کنند.