رگه‌هایی از فساد مانع شکل گیری پنجره واحد در استان می‌شود 

 ایسنا: استاندار کرمان تعطیلی جلسه قبلی پنجره واحد سرمایه گذاری استان را یک اقدامی نمادین دانست و گفت: با این تعطیلی خواستم اهمیت موضوع را نشان دهم و به صورت جدی پیگیر حضور مدیران در جلسات پنجره واحد هستم ولی متأسفانه احتمال می دهم رگه‌هایی از فساد مانع شکل گیری پنجره واحد در استان می شود. فدایی با تاکید بر اینکه سیستم اداری باید  پویا و کارا باشد و به شدت روی این قضیه وقت می گذارم و مطمئن هستم به نتیجه می رسم تصریح کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری به معنای این است تمام امور مربوط به صدور مجوز باید از یک محل صورت بگیرد و برای تحقق این امر جدی هستیم .