یکشنبه, 07 آذر 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۸ | ۱ آذر ۱۴۰۰

برداشت ۲۴ هزار تن پسته در سیرجان

 پاسارگاد:  مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیرجان گفت: میزان برداشت محصول پسته امسال از ۴۳ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در سیرجان، بیش از ۲۴ هزار تن پسته خشک خواهد بود که نسبت به سال گذشته تفاوت چشم گیری دارد. اکبر محمودآبادی گفت: سال گذشته به دلیل نوسانات دمایی، سرمازدگی و عوامل نامساعد جوی، تنها ۲ هزار و ۶۰۰ تن پسته خشک در سیرجان برداشت شد. وی با بیان اینکه بیشترین ارقام تولید پسته سیرجان را فندقی، احمدآقایی، کله قوچی و اکبری تشکیل می دهد،  خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد پسته سیرجان صادر می شود و کشورهای چین، هند و روسیه بیشترین واردات پسته سیرجان را دارند.