چاپ

 از شهرداری محترم تقاضا دارم باتوجه به شروع مدارس(مدرسه علم و ادب) و شلوغی خیابان امام‌حسین و خطر تصادف برای دانش‌آموزان نسبت به نصب سرعت‌گیر اقدام کنند. 7971
 نقطه‌های تابلو برجسته درمانگاه مرحوم دکتر شمس الدینی چند وقت است افتادن، لطفا درستشون کنید 0229
 به مسئولان عمران شورای‌شهر و شهرداری بگویید: خدا وکیل اگر امکان دارد یک سر به خیابان وکوچه‌های شهید رجایی و شهید صفاری بزنید از آسفالت و جدول‌های در به داغون بازدید کنید و فکری به حال میزان فرمانی‌ها کنند. واقعا زشته برای شهری مثل سیرجان 9839
 از مسولان خواهش دارم فکری به حال بلوارسیدجمال وچمران بکنید، شب‌ها بعضی‌ها بلوار را به پیست ماشین‌سواری تبدیل کردند، هرشب فقط میان برای کورس گذاشتن و مسابقه دادن. تو روخدافکری برای ساکنان این منطقه کنید 5855
 مسئولان نظام خصوصأ نمایندگان‌مجلس و دولتمردان تا زمانی در شرایط زندگی کارمندان و کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند قرار نگیرند و زندگی آنها را عملأ لمس نکنند، نمی‌توانند تصمیمات درست و براساس واقعیات زندگی کارمندان و خانواده‌های کم درآمد بگیرند. 0114