جمعه, 28 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

نجات از خودکشی

 پاسارگاد
معاون انتظامات منطقه ویژه اقتصادی سیرجان جان یک نفر را نجات داد. به گزارش پاسارگاد روز گذشته جوان 19 ساله‌ای قصد داشت خود را از روی برج نیمه‌ساز در منطقه ویژه به پایین پرت کند که فرمانده انتظامی سیرجان وی را سرگرم کرد و محمود دانشمند معاون انتظامات منطقه با از خودگذشتگی خود را روی او انداخت و نگذاشت این جوان 19 ساله خودکشی کند.
دانشمند در توضیح این اتفاق گفت: حدود ساعت 13:45 یک خانواده جلوی در منطقه آمدند و اعلام کردند پسر ما پیامک داده که خودزنی کرده (رگ دستش را زده) و قصد خودکشی دارد. این خانواده متوجه شده بودند او در منطقه ویژه اقتصادی و در حوالی برج است. معاون انتظامات منطقه ویژه افزود: سرهنگ آباده‌ای مسئول انتظامات منطقه با اداره آگاهی صحبت و آنها موضوع را تایید کردند. من هم بلافاصله روی برج رفتم. یک جوان روی طبقه آخر برج نشسته و رگ دستش را زده بود. او قصد داشت خودش را به پایین پرت کند. من با او صحبت کردم و سعی کردم متقاعدش کنم. بعد از‌ آن هم سرهنگ آباده‌ای و سرهنگ ایران‌نژاد فرمانده انتظامی سیرجان به محل آمدند. هر چه آنها صحبت کردند او متقاعد نمی‌شد. من سه متری او بودم و او با تیغ موکت‌بری دوباره رگ دستش را می‌زد ولی به علت خون زیادی که از او رفته بود، خون نمی‌آمد. دانشمند ادامه داد: سرهنگ ایران‌نژاد با او صحبت کرد و توانست توجهش را جلب کند وقتی سرگرم شد من خودم را روی او انداختم و بعد هم سرهنگ ایران‌نژاد و دو نفر دیگر آمدند و توانستیم جلوی او را بگیریم. او 19 سال داشت و سرباز بود. حدود ساعت 16:45 دقیقه توانستیم جلو خودکشی او را بگیریم و بعد هم اورژانس او را به بیمارستان منتقل کرد.