یکشنبه, 07 آذر 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۸ | ۱ آذر ۱۴۰۰

رد رشوه 5 میلیون تومانی از سوی مامور پلیس

 پاسارگاد
مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر رشوه پنج میلیون تومانی را رد کرد. فرمانده انتظامی سیرچان گفت: روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند و او را متوقف کردند. به گفته‌ی سرهنگ ایران‌نژاد ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو و انجام تحقیقات متوجه شدند که این خودرو اسکورت خودرو حامل مواد مخدر است. پس از چند دقیقه خودرو برلیانس حامل مواد مخدر سر می‌رسد و متواری می‌شود ماموران پس از تعقیب او را متوقف کردند و 600 گرم هروئین و شیشه از آن کشف کردند. سپس قاچاقچیان پیشنهاد پنج میلیون تومان رشوه دادند که مامور انتظامی این رشوه را رد کرد و دو خودرو به همراه دو قاچاقچی را تحویل مراجع قضایی داد.