چاپ

تحویل یک بهله عقاب صحرایی به باغ وحش

 پاسارگاد: محیط زیست سیرجان یک بهله عقاب صحرایی را تحویل باغ وحش داد.
صادق خزیمه مسئول روابط عمومی اداره محیط زیست سیرجان گفت: چند ماه پیش فردی این عقاب را تحویل محیط زیست داد. علیرغم تلاش‌های مکرر دامپزشک، قابلیت تیمار و درمان به صورت کامل در مورد این عقاب وجود نداشت و او نمی‌تواند در طبیعت به حیات خود ادامه دهد. خزیمه افزود: این عقاب از ناحیه کتف شکستگی داشته و زمانی که تحویل محیط زیست داده شد مدت زمان زیادی از شکستگی گذشته بوده و جراحی نتوانست باعث بهبودی کامل او شود. به همین دلیل این عقاب به باغ وحش سیرجان سپرده شد تا در شرایط مطلوب‌تری به حیات خود ادامه دهد.