یکشنبه, 07 آذر 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۸ | ۱ آذر ۱۴۰۰

ناباورانه به سوگ نشسته‌ایم

 پاسارگاد: انتشار پاسارگاد در بین‌الشهادتینِ فرزندان رسول خدا و وفات مصطفای عالم بسی غمبارتر از سالیان گذشته است. وقتی که انتظارمان برای دریافت یادداشت حمیدرضا رجایی به ابدیت پیوند می‌خورد.
پاسارگاد هر از گاهی به لطف یادداشت‌های آن مرحوم به بوی ‌آل محمد مترنم می‌شد و مسابقه‌هایی با موضوع مهدویت را پوشش خبری می‌داد. ناباورانه فقدان این همکار افتخاری عاشق امام زمان(عج) را به سوگ نشسته‌ایم و جز تسلیت برای خانواده گرامی ایشان کلامی بر زبان‌مان جاری نمی‌شود.
یادش به هر مناسبت با ماست.