اولین قدمِ شورا و شهرداری برای مرمتِ خانه‌ی دکتر صادقی برداشته شد
طبیبِ دل‌ها، خانه‌ات آباد

 پاسارگاد: باز هم موضوعِ مرمتِ خانه‌ی مرحوم دکترصادقی، خبرساز شده است. این بار شورای شهرِ سیرجان و شهرداری، عزم خود را جزم کرده‌اند تا غبار را از چهره‌‌ی این خانه‌ی خاطره‌انگیز پاک کنند. اولین بار، امین صادقی، رییس شورای شهر این موضوع را رسانه‌ای و اعلام کرد به‌دلیلِ توجه به یادگارهای فرهنگیِ شهر و هم‌چنین تجلیل از خدماتِ ماندگارِ مرحومِ دکتر صادقی در حوزه‌ی سلامت و درمان، مرمت و نگهداری خانه‌ی وی در دستور کارِ کمیسیون فرهنگیِ شورا قرار گرفته است. در اولین قدم نیز، صبح‌شنبه، شهردار، رییس و برخی اعضای شورای شهر با همراهی مدیر مرکز سیرجان‌شناسی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، نمایندگانِ آستان قدس و معاونت دانشکده علوم‌پزشکی و مجمع خیرین سلامت و هم‌چنین برخی فعالان فرهنگی در محلِ خانه‌ی دکتر‌صادقی، جمع شدند تا بحثِ مرمت و بازسازی این خانه را مورد ارزیابی قرار دهند. در ابتدای این بازدید، ابوذر خواجویی، مدیر مرکز سیرجان‌شناسی، با تقدیر از شورای شهر و شهرداری به سبب توجه به مرمت و بازسازی خانه دکتر صادقی، گفت: این اتفاق بزرگ، ادای دینی است به خدماتِ جاودانه‌ی دکتر صادقی که از سال 1333 تا سال 1369، صادقانه به مردمِ سیرجان در حوزه‌ی درمانی خدمت کرد و حتی اموالش را نیز صرفِ ساختِ بیمارستان در این شهر کرد. خواجویی تاکید کرد: اراده‌ی شورا و شهرداری برای انجام دادنِ اقداماتی از این دست، در تغییر نگرش و اعتماد مردم به این دو نهاد نیز، بسیار تاثیرگذار است.
 امین صادقی رییس شورای شهر نیز با یادآوری خدمات ماندگار دکتر صادقی برای مردم سیرجان، گفت: شورای شهر و شهرداری برای مرمت این خانه و بحث خواهرخواندگی سیرجان با لنگرود که زادگاه آن مرحوم است، آمادگی کامل دارد و امیدواریم در جلسات بعدی، این موضوعات نهایی و وارد پروسه‌ی اجرایی شود. رضا سروش‌نیا هم با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه‌ی فرهنگ و به‌ویژه گلیم، گفت: پس از جمع‌بندی نظرات و تاییدِ شورای شهر، این آمادگی از سوی شهرداری وجود دارد تا در مرمت خانه‌ی دکتر صادقی پیش‌قدم شود. هم‌چنین در این بازدید، نماینده‌ی آستانِ قدس در سیرجان نیز از آمادگی این نهاد برای اجاره و واگذاری این خانه به شهرداری در صورت مرمت این خانه خبر داد. در پایان این بازدید نیز قرار شد در جلسه‌ی دیگری که در صحن شورای شهر برگزار خواهد شد، ضمن بررسی تعیین کاربریِ این خانه و پس از حصولِ توافقات، قراردادِ مرمت و نگهداری این خانه بین شورای شهر، شهرداری، میراث فرهنگی و آستان قدس، بسته شود.