یکشنبه, 02 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

زندگی دوباره به 9 بیمار نیازمند

 پاسارگاد: خانواده چهار «بیمار دچار مرگ مغزی» در استان کرمان، در یک‌هفته اخیر با اهدای عضو به 9 نفر از هموطنان جان دوباره بخشیدند. به گزارشفارس هماهنگ کننده پیوند عضو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:  دراولین اهدای عضو  خانواده مرحوم حیدری از شهرستان ارزوئیه، دو کلیه و کبد جوان 21 ساله خود را به بیماران نیازمند و خانواده مرحوم سنگی زاده بااهدای دو کلیه این فرد را به بیماران نیازمند اهدا کردند. مجید گیلانی افزود: در سومین اهدای عضو هفته اخیر با رضایت خانواده مرحوم شهاب، کبد وی برای پیوند به شیراز ارسال شد.  به‌گفته‌ی‌ وی در چهارمین اهدا عضو، با رضایت خانواده مرحوم حسنخانی نوجوان 13 ساله زرندی دو کلیه وی در بیمارستان افضلی پور به بیماران نیازمند  اهدا  و کبدش برای پیوند به شیراز ارسال شد.