یکشنبه, 07 آذر 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۸ | ۱ آذر ۱۴۰۰

برای مردم بال و پری بهتر از همت نیست

 محمدعلی آزادیخواه
 زدوستانِ دورَنگم، همیشه دلتنگم/ فدایِ مخلصیِ دشمنانِ یکرنگم.
 وحشتِ تنهایی، همیشه در سرایِ بی‌دوستی است.
 چیزی نایابتر از صمیمیت و یگانگی نیست.
 بلبل، نام مستعاری است برای کلاغ‌ها.
 کلاغ و کِلاجیک، چِنگ تویِ سَرِ هم می‌زدند تا باغِ سبز را تصرف کنند؛ خزان آمد و همه‌ی باغ را چابید و بُرد.(به زغن در لهجه‌‌‌‌‌ی سیرجانی‌ها می‌گوینَد کِلاجیک و به نوکِ پرنده گفته می‌شود چِنگ)
 ممکن است دروغ چندسال بدود ولی راست در یک لحظه از او جلو می‌اُفتد.
 اگر دروغ، یک در میلیون، گاهی در تاریکی از مخمصه‌ای می‌رهاندت، راست همیشه در همه‌ی روشنایی‌ها، از هچل‌ها و به گرفتاری افتادن‌ها نجاتت می‌دهد.
 اگر زورت رسید، اندیشه‌های بد را از سرایِ سَر و دلت با تیپا و اُردَنگی بیرون بیندازی بَهادُری و دِلاوَری آفریده‌ای.
 لطفا در آراستگی ظاهر و باطن هردو بکوشید و مطمئن باشید که آراستگی باطنتان به آراستگی ظاهرتان خیلی کمک می‌کند.
 عزیزِاَرجمند! جلال و شکوهِ منش پاکت را از «راستی» بخواه.
رفاهِ جان و آسایشِ جسم را از «پرهیزگاری» بخواه.
 با من مخالف است، ولی صاف و صریح بودنش، احترام و محبتم را برمی‌انگیزد.
 این روزها خیلی خوب می‌شود آثار همه‌ی خوبان را داشت ولی «خوب» نبود.
 شانس آوردنی از این بالاتر نیست که نادرستانِ ناکس، در نخستین نیرنگشان به دام بیفتند.
 در زیر این آسمان کبود، از روز برایم روشنتر است که راستی بر دروغ و دَغَل پیروز است.( دَغَل: مکرو حیله، حیله و ناراستی)
 در روزِ روشن ارزشِ گوهرِ راستی بیشتر دانسته می‌شود تا روزگارسیاهیِ همنوعان.
 بهترین داوریِ نارستگاری، راستی است.
 پیش از خوراک و لباس، نخستین چیزی را که باید دنبالش بگردیم «راستی» است.
 افسوس که دلباختگان گنج راستی آشکار کمتر از مال سوختگان شعله پنهان دروغند.
 راستی می‌دانید که «راستی» سوگلیِ اندرونیِ دلِ آدمی است؟
 راستی می‌دانید که «راستی» یک‌جور شادمانی است حق دل مردم راستگو؟
 راستی می‌دانید که آزادگان راستین شرم دارند که گفتارشان با کردارشان یکی نباشد؟
 آزادگان راستین پیوسته با نَفس‌شان در نبردند که فرمانروایِ خود باشند.
 راستگو قدرتمند است و دروغگو ضعیف.
 کسی که با نفس خود می‌جنگد، هرگز نمی‌تواند دروغ بگوید.
 چین‌چین روی آب رودخانه، گواهِ جوشش سپاسگزاری از باد بخشنده است که ابرهای باران‌آور را از دریا به کوهستان‌ها می‌آورد.
 دوست دو رو خیلی بدتر از دشمن خونی است.
 برای مردم بال و پری بهتر از همت نیست.