یکشنبه, 07 آذر 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۸ | ۱ آذر ۱۴۰۰

دستگیری چهار شکارچی متخلف

 پاسارگاد:  به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان؛ چهار نفر متخلف صید و شکار در چهار عملیات جداگانه دستگیر شدند.
علی اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست در این خصوص گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در حین گشت و کنترل در مناطق شکار ممنوع پاریز و چهارگنبد با متخلفان برخورد قانونی کردند. دو نفر از این افراد در  منطقه چهارگنبد قبل از هر گونه اقدامی دستگیر و از هر کدام یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد. به گفته‌ی وی در دو عملیات جداگانه دیگر در روز جمعه در منطقه شکارممنوع پاریز ابتدا فردی که اقدام به شکار دو قطعه کبک کرده بود، دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه تک‌لول کشف و ضبط شد و سپس فردی دیگر نیز در حالی که دو قطعه کبک را شکار کرده بود به دام قانون افتاد. از این متخلفان هم سه قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.
جریمه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید و شکار هر قطعه کبک وحشی مبلغ دو میلیون ریال است که باید از سوی افراد خاطی به حساب دولت واریز شود.