یکشنبه, 07 آذر 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۸ | ۱ آذر ۱۴۰۰

شورای عالی محیط زیست با افزایش جرایم نقدی صید و شکار غیرقانونی موافقت کرد:
افزایش دو تا هفت و نیم برابری جریمه نقدی شکار
 گروه حوادث
جریمه ضرر و زیان به محیط زیست از بابت صید و شکار حیات وحش دو تا هفت‌و‌نیم برابر افزایش یافته و به‌زودی اجرایی می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان؛ مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص جرایم نقدی صید و شکار جانوران وحشی که در جلسه 25 خرداد‌ماه این شورا به تصویب رسیده بود، پس از اصلاحات نهایی در روزنامه رسمی کشور درج شد.
بر اساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب تعیین بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست است و بر اساس ماده ۱۸ همین قانون در مورد جرایم مذکور، سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، به عنوان شاکی خصوصی شناخته می‌شود.
صادق خزیمه مسئول روابط‌عمومی حفاظت محیط زیست سیرجان گفت: بر اساس ماده چهار قانون شکار و صید، مصوبات شورای عالی محیط زیست بیست روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است و بنابراین به‌زودی این جرایم در کشور اجرایی می‌شود.
به گفته‌ی خزیمه بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین می‌شود. همچنین بهای هر عدد تخم پرندگان وحشی و خزندگان از جمله لاک‌پشت‌های دریایی، نصف بهای پرنده و خزنده مربوطه تعیین می‌شود.
خسارت تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک سوم بهای پرندگان مربوطه است. همچنین در صورتی که پرندگان شکاری به‌صورت غیرمجاز شکار و یا زنده‌گیری شوند و یا در اسارت و یا به هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف شوند، مشمول ضرر و زیان مربوطه می‌شوند.
وی ادامه داد: در خصوص ضرر و زیان گونه‌های قابل شکار در صورتی‌که گونه شکار شده ماده باشد، مبلغ ضرر و زیان به سه برابر افزایش می‌یابد. با توجه به درج مصوبه فوق در روزنامه رسمی در تاریخ 17/09/1398، بنابراین بیست روز پس از این تاریخ، مصوبه مذکور لازم‌الاجرا بوده و جرایم جدید از تاریخ 07/10/1398 قابل اجرا هستند.