تشکیل هیئت باززرسی  انتخابات شهرستان سیرجان

 پاسارگاد
طی احکام جداگانه از سوی هیات بازرسی انتخابات محسن آرش (معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه سیرجان) به عنوان رییس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان سیرجان و آقایان ایمان عتیقی (معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع گل‌گهر) و حامد مکی‌نژاد (رییس دفتر بازرسی فرمانداری) به عنوان اعضای هیئت بازرسی منصوب شدند.
این هیات به استناد ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان بازرسان وزارت کشور آمادگی دریافت شکایات و گزارشات مربوط به برگزاری انتخابات و تبلیغات کاندیدهاست. شهروندان می‌توانند از طریق شماره تماس 42268000 و یا با مراجعه به دفتر بازرسی فرمانداری ویژه سیرجان شکایات و گزارشات خود را به مسئولان امر ارایه دهند.