چاپ

انتصاب مشاور فرهنگی و اجتماعی  شورای شهر سیرجان

در جلسه روز دوشنبه شورای شهر سیرجان و طی حکمی ابوذر خواجویی‌نسب به عنوان مشاور در امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد.
به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر سیرجان، امین صادقی رییس این شورا با اشاره به اینکه این انتصاب در راستای تحقق اهداف شورای پنجم مبنی بر توجه بیشتر به حوزه فرهنگ و هدفمند‌ شدن فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این نهاد است، گفت: «بر همین اساس با نظر مثبت همه‌ی اعضای شورای شهر آقای ابوذر خواجویی‌نسب از چهره‌های خوش‌نام فرهنگی و رسانه‌ای سیرجان به واسطه تجاربی که در این حوزه دارد، به عنوان مشاور فرهنگی شورای شهر منصوب شد».
رییس شورای پنجم در پایان افزود: «امیدوارم با استفاده از تجربیات ایشان و همفکری و کمک اعضای شورای شهر گام‌های اساسی در زمینه‌هایی چون اشاعه فرهنگ شهروندی، بهبود مستمر فضاهای فرهنگی شهر، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و حس تعلق به شهر و.. برداریم».