اگر لاستیک خودرو ترکید چه کنیم

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان از شهروندان خواست هنگام ترکیدن لاستیک موادر زیر را مد نظر قرار دهند. به گفته‌‌ی سرگرد رضا افشار جهانشاهی در چنین موقعیتی هرگز فرمان را به طور ناگهانی به سمت خاصی نچرخانید، به این ترتیب راحت‌تر می‌توانید جهت خودرو را کنترل کنید. همچنین فرمان را با دو دست نگه دارید و روی مسیر پیش‌رو تمرکز کنید.
وی ادامه داد: پایتان را یک‌دفعه از روی پدال گاز برندارید زیرا این کار باعث می‌شود قسمت اعظم وزن خودرو از لاستیک‌های عقب به لاستیک‌های جلویی منتقل شود. اگر احساس کردید خودرو در حال منحرف شدن است، به جای اینکه پای‌تان را از روی پدال گاز بردارید، به آرامی به آن ضربه بزنید. با این کار می‌توانید سرعت خودرو را حفظ کنید و هم به آرامی سرعت را افزایش دهید.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان ادامه داد: نکته مهم اینکه هرگز ترمز نکنید؛ اگر لاستیک جلویی شما آسیب دیده باشد ترمز ناگهانی منجر به افزایش میزان وزن و حرکت خودرو روی چرخ‌های جلویی می‌شود. اگر لاستیک‌های عقبی خودروی شما پنچر شده باشد ترمز ناگهانی حرکت رو به جلوی خودروی شما را سخت خواهد کرد. در این حالت راندن خودرو بسیار دشوار می‌شود و به احتمال زیاد خودرو منحرف خواهد شد .به گفته‌ی وی در آخر اینکه وقتی خودرو را در نقطه امنی متوقف کردید ترمز دستی را بکشید و چراغ هشداردهنده را روشن بگذارید.