پیامک

 تو رو به خدا برای محله حجت‌آباد کاری کنید. کلا اطراف خانه‌های مردم پراز زباله شده است.خصوصأ قسمت شمالی حجت‌آباد. لطفأ با گذاشتن گاری‌های زباله این معضل مردمی را حل کنید. 2740
 سلام. خواهشا فکری به‌حال سگ‌های ولگرد کنید. چند روز پیش منتظر اتوبوس بودم که بروم سرکار، یه گله سگ بهم حمله کردند و ناچار شدم بالای تیربرق بروم. به خاطر خدا یه فکر اساسی کنید تایه اتفاق بد نیفتاده ... اتفاق خبر نمی‌کنه. 5855
 سلام. آیا برای عبور مرور ماشین‌های سنگین از داخل شهر-بلوار شاهد- که هر روز باعث تخریب تیرهای برق فشار قوی می‌شوند فکری کرده‌اید؟ اداره راه‌و‌ترابری، شهرداری و دیگر ادارات که وابسته به این مسولیت هستند چرا زیر بار اصلاح این امر نمی‌روند؟ چقدر مردم بر اثر بی‌احتیاطی کشته می‌شوند. علاوه بر این باعث قطعی برق مردم محل هم می‌شود. واقعا خودتان را جای اهالی بلوار شاهد و شهرک آب بگذارید. 6019
 بی زحمت از تعویض پلاک‌سیرجان گزارش تهیه نمی‌کنید که مردم سرگردان هستند. 8038
 با این همه امکانات نظارتی ازپارسال تاکنون سه نفر انسان بی‌گناه درسیرجان دربلوار سید جمال با ماشین برخورد وفوت شده‌اند وخودروها فراری آیا برای مسئولین مربوطه زشت نیست. 8075
 چراراهنمایی و رانندگی ماشین سنگین‌هایی که تو بلوارکمربندی توقف می‌کنند راجریمه نمی‌کنند(تابلو توقف کامیون ممنوع سرتاسربلوار نصب شده) وحتی تذکرهم نمی‌دهند؟ 0783
 سلام به عنوان یک شهروند از راه‌اندازی تایمرچراغ‌های راهنمایی ورانندگی و نصب درچهارراه‌ها تشکر می‌کنم(تایمر اگه خوب نبود چرا می‌ساختن) 8075
 سلام،کاش شهرداری محترم به جای حذف فیزیکی حوض زیبای وسط پارک 17شهریور، روشنایی پارک را بیشترمی‌کرد. چرا که شب‌ها برای تردد واقعاترسناک وبه شدت ناامن است. 4179
 جاده فرودگاه از سمت جاده تهران پرازچاله شده و رانندگان مجبورند این ور اون ورحرکت کنندکه این کار باعث تصادف می‌شود. تو راد به خدا به فکرباشید 2956